Hvordan du kan sikre, at personlig udvikling rent faktisk bliver til noget!

Skrevet af Tina Brøndum Kristjánsson

”Det eneste konstante er forandringer”, sagde Heraklit for omkring 2500 år siden.

I dag er Heraklits udsagn mere sandt end nogensinde, og virksomhederne, lederne og medarbejderne skal udvikle sig for at følge med en verden i forandring. Både fagligt men i lige så høj grad personligt!

Jeg vil overlade arbejdet med de store visioner for, hvordan virksomhederne skal udvikle sig, til andre. Og jeg vil overlade, hvordan du skal udvikle dig fagligt for at følge med, til dig.

Det, jeg interesserer mig for, er, hvordan vi bedst skaber et fundament for, at mennesker udvikler sig, så de kan følge med forandringerne. Og her tænker jeg på ”personlig udvikling” oversat helt konkret til ”arbejdet med at forstå sig selv og andre mennesker bedre”. Med denne forståelse er vi nemlig bedst klædt på til at møde forandringer.

At mennesker på en eller anden måde er forskellige, ved vi alle. Men hvad skal vi gøre med denne viden? Er det overhovedet vigtigt? Og hvis ja, hvordan får man så sikret, at et ønske om at forstå sig selv og andre mennesker bedre rent faktisk bliver til noget? Hvis du er leder, er det spørgsmål, du formentlig har stillet dig selv, for dit job er at skabe resultater gennem andre. Og du har sikkert også drøftet emnet “personlig udvikling” med andre.

Når talen falder på en verden i forandring og på personlig udvikling, er der tre forskellige ”niveauer” i spil:

Der vil være et af disse tre niveauer, du formentlig synes, er mere interessant at være på end de andre to, men de er alle tre nødvendige at forstå og kunne forklare andre om, hvis du vil kunne ”sælge” præmissen om, at personlig udvikling er nødvendigt – enten til dig selv eller til andre (det være sig din chef, kunder eller dine medarbejdere).

Jeg er helt klart mest interesseret i PRAKTIK-niveauet, men der er mange, der elsker at tale om META-niveauet. Hvilket niveau bevæger du dig mest på?

Lad os se på, hvad der ligger i de tre niveauer. Måske skal du dykke dybere ned i et eller to af dem?

META-niveauet

Verden forandrer sig, og måden at lede på forandrer sig. Mennesker er skakbrikker – ikke dambrikker. De er forskellige og motiveres forskelligt. Der har ikke altid været så stort fokus på menneskers forskellighed i ledelse, men det er der kommet (særligt med den stigende forståelse af EQ som succes-parameter – EQ er jo netop evnen til at forstå sig selv og andre mennesker bedre).

Fordi verden forandrer sig, er viden om, at mennesker er forskellige (og hvordan vi bedst motiveres), mere og mere vigtigt for dig at have med i dit lederskab. Ikke bare på grund af det faktum, at verden forandrer sig, og vi skal navigere i det, men også på grund af hvad forandringerne helt konkret er .

Seks forandringer du vil se

Verden forandrer sig på mange måder. Nogle af de forandringer, du som leder står overfor eller meget snart kommer til at stå overfor, vil bl.a. være:

–  større krav til innovation og nye forretningsmodeller – du skal kunne sætte det rigtige hold for at skabe rum for kreativitet

–  mere tværfagligt samarbejde som følge af specialisering – det kræver ledelse at få folk til at samarbejde optimalt på tværs af forskellige fagligheder

–  flere kortere ansættelser/freelancere – du skal hurtigere end før kunne skabe en god relation

–  flere distancemedarbejdere – du skal kunne opbygge en god relation uden den daglige fysiske kontakt

–  millenials på arbejdsmarkedet – har meget mere fokus på en ”mig-orienteret” ledelse end tidligere generationer

–  maskiner overtager flere og flere jobs, og vores evne til at interagere med andre bliver vores eget vigtigste redskab for at bevare relevans – vi skal kunne bygge tillidsfulde relationer.

Alle disse forandringer kræver, at du skal arbejde med at forstå dig selv og andre bedre. Så det er bare om at komme i gang, før du er hægtet af ”kampen om talenterne”. For i fremtiden vil din succes som leder i høj grad afhænge af, om du inddrager viden om menneskers forskelligheder i din ledelse – altså om du kan udøve ”relationel ledelse”.

METODE-niveauet

Har du købt ind på nødvendigheden af at få noget viden om, hvordan mennesker er forskellige og motiveres forskelligt, skal du vælge, hvilken metode du vil bruge til at hjælpe dig med at få styr på det ellers uoverskuelige ”big data” og ”thick data” kompleks, som mennesker er.

Du kan jo altid vælge den gode gamle metode: ”erfaring”.

Nogle ledere har naturlig forståelse for menneskers forskelligheder og lærer hurtigt at navigere i dem og tilpasse deres adfærd og kommunikation. For andre (langt de fleste) tager det derimod rigtig mange år at bygge denne viden op på egen hånd. Alligevel vælger mange ledere ”erfaring” som metode – eller måske skal man snarere se det som et tegn på, at de ikke har valgt noget. Men intet valg er også et valg. Det er det, vi jurister kalder ”undladelseshandlinger”.

Problemet i dag er – medmindre du hører til de få, der er vågnet hver morgen hele livet og har tænkt over, hvordan du i dag kan forstå dig selv og andre mennesker lidt bedre (dem er der faktisk nogle af!) – at du ikke har TID til at gå erfaringens vej, jf. de forandringer, der kommer væltende, og som jeg nævnte på META-niveauet. Du har ikke tid til at få verificeret, om dit eget “landkort” over de mennesker, du omgåes, nu også er korrekt. Så lad være med at satse på det.

Du har brug for en metode eller teori, der kan fungere som en genvej til forståelse af dig selv og dine medmennesker. Men hvilken? Der findes jo et hav af teorier derude…

To gode råd

Uanset hvilken metode, du vælger, så er her to gode råd:

1)    Hold fast! Alt for mange shopper rundt mellem værktøjerne på markedet (typologi, DISC, Insights, The Big Five, PI (Predictive Index), Enneagrammet, PAPI, Strengths Finder…) i stedet for at vælge ét værktøj, de så til gengæld implementerer fuldt ud. Det kan sammenlignes med at gå på en slankekur, følge den halvhjertet, og så skifte den ud med en anden slankekur, fordi den første jo ”ikke virkede”. Spild af værdifuld tid…

2)    Tænk PRAKTIK-niveauet ind her. For at bevare motivationen for at holde fast, er det vigtigt, at du kan omsætte teorien til praksis. Du skal hurtigt kunne se, hvordan den kan være nyttig i hverdagen, ellers sker der det, at du fejlagtigt tror, at det er teorien, der er noget galt med og ikke implementeringen…  (se råd nr. 1). Så vælg en metode, der er ”hands-on”, og hvor du får nogle konkrete værktøjer at arbejde med, når du er tilbage på arbejdspladsen. Der er ikke noget ved at have valgt en fancy teori, der er umulig at arbejde med i dagligdagen.

Selv bruger jeg typologi (JTI/MBTI), som er en solid og gennemprøvet snart 100 år gammel model over menneskers forskelligheder. Den inddeler mennesker efter, hvordan de henter energi (ekstroversion/introversion), indsamler information (sansning/intuition), træffer beslutninger (tænkning/værdibaseret) og indretter deres liv (vurderende/opfattende). Typologi er et godt kompas i en verden i forandring.

Andre modeller bruger andre parametre. The Big Five måler for eksempel på de fem karaktertræk neuroticisme, udadvendthed, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed. Vælg den model, der ”taler til dig”, så du kan bruge den aktivt i din ledelse. Min erfaring er, at typologi giver lederen et rigtig godt fundament at udøve sin ledelse på – det giver mulighed for den ”relationelle ledelse”, som er påtrængende nødvendig jf. META-niveauet. Selvfølgelig rummer vi mennesker langt mere, end typologi (og andre modeller) kan beskrive, heldigvis, men med modellen på plads, levnes mental båndbredde til at kunne håndtere disse yderligere forskelligheder på en bedre måde.

Uanset hvilken model, du vælger, så husk de gode råd. Hold fast og vælg noget, der kan bruges i hverdagen!

PRAKTIK-niveauet

Personlig udvikling på grundlag af en model over menneskers forskelligheder kræver:

Viden + Vilje + Konkretisering + Træning

Med andre ord, du skal vide noget om modellen, du skal have vilje til at bruge den, du skal kunne ”konkretisere”, det vil sige omsætte den til handlinger i hverdagen, og du skal træne.

Det mange glemmer er, at modellen skal være praktisk anvendelig i dagligdagen. Det er faktisk ofte det, det hele står og falder med. Stort set alle bliver begejstrede over ny viden om menneskers forskelligheder, når de introduceres for en model eller teori på en workshop. Men begejstringen falmer hurtigt, hvis der ikke er noget konkret at arbejde videre med, ”når konsulenterne er gået”. Hvis der ikke er hjælp til konkretiseringen.

Nogle kan selvfølgelig omsætte selv meget komplicerede teorier til praksis (og har tid til det), men langt de fleste vil gerne have hjælp. Der er desværre ikke ret meget ”lavpraktisk” på markedet, der samtidig er nuanceret nok til også at kunne skabe reel værdi på den lange bane.

Selv arbejder jeg som nævnt med typologi. Jeg elsker værktøjet, og det giver også rigtig meget mening for dem, der lærer om det. Men heller ikke her har der været ret meget ”lavpraktisk” og handlingsorienteret at give med hjem til hverdagen. Det har gjort det vanskeligt rigtigt at få forankret typologien i virksomhederne.

HOW-tilgangen – hvordan gør man teorien praktisk anvendelig

Efter devisen ”Create the things you wish existed” besluttede jeg i 2016 i samarbejde med Mette Babitzkow Boje at gøre noget ved problemet med manglende forankring.

Vi udviklede konceptet HOW – The Hands On Way To Improve, der er et sæt A5-kort, der ”oversætter” typologi-teorien og kobler den på hverdagen – møder, opgaveløsning og samtaler, ligesom kortene også håndterer, hvordan man rent praktisk kan lære modellen og udvikle sine kompetencer. Sammen med en meget handlingsorienteret og ”én-ting-ad-gangen” arbejdsbog fungerer det rigtig godt i en travl hverdag (hvor man også skal have tid til drift og at udvikle sin faglige viden!).

Virksomhederne og konsulenterne har taget godt imod konceptet, der har været på markedet et års tid. Ønsker du at forstå dig selv og dine medarbejdere bedre, så I kan udvikle jer og få bedre samarbejde, så kan HOW være et godt bud. Se mere på thehandsonway.com.

Uanset hvad du vælger, så husk, at hvis personlig udvikling skal blive til noget, så vælg en modelhold fast og få det brugt!!

Scroll til toppen