Arbejd med HOW

Sådan kan du arbejde med HOW

Jeg er leder

Som leder anvender du HOW i hverdagen til at lede dit team og til at udvikle dine enkelte medarbejdere.

Du kan bl.a. bruge HOW til:

 • At forberede vigtige samtaler med fokus på modtageren
 • At motivere og engagere medarbejderne
 • At forstå dine medarbejderes styrker og udviklingsområder
 • At udvikle medarbejdernes kompetencer
 • At styre møder, hvor der skabes plads til, at alle bliver hørt, og mødet har en god fremdrift
 • At øge selvindsigt, forbedre din ledelsesstil og få bedre resultater

Jeg er medarbejder

Som medarbejder anvender du HOW til egen udvikling og fastholdelse af din viden om typologi 

Nogle af fordelene ved HOW er:

 • Øget selvindsigt og lettere administration af præferencerne
 • Træning og udvikling af kompetencer
 • Viden om at “læse” andre og dermed forbedre relationer
 • Skærpet fokus på styrker og udviklingsområder i opgaveløsning
 • Lære at “tale ind” til andres præferencer og bedre få budskaber igennem

Jeg er HR partner

Som HR partner i en virksomhed er HOW det værktøj, du dagligt anvender, når du arbejder med ledernes typiske udfordringer.

Du kan styrke lederne, når du hjælper dem med:

 • Lederudvikling
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Sammensætning af teams
 • Teamudvikling
 • Forandringsprocesser m.v.

Som HR partner og autoriseret i MBTI eller JTI kan du også anvende HOW, når du faciliterer typologi-workshops i virksomheden/organisationen.

Jeg er konsulent

Hvis du som konsulent faciliterer workshops om typologi (JTI/MBTI) og/eller har individuelle coachinger, kan du med fordel supplere med HOW, som er en praktisk og direkte måde at omsætte deltagernes nye viden om typologi til hverdagens situationer.

HOW bidrager yderligere med følgende:

 • Substans til typologiens brede anvendelsesområde, som ellers kan være svær at formidle
 • Understøttelse af kundernes egen læring efterfølgende
 • Giver kunderne et efterspurgt konkret værktøj med hjem, der sikrer forankring af typologien i deres hverdag

Forslag til workshops med HOW

HOW typologi 2.0-workshop – lær at anvende HOW

Denne workshop er til jer, der allerede er blevet introduceret til typologien – fornylig eller måske for længere tid siden – og gerne vil lære, hvordan I kan arbejde med HOW i jeres hverdag, så jeres viden omsættes fra teori til praksis. Vi har fokus på, hvordan I helt konkret kan anvende HOW, og I bliver rigtig godt kendt med konceptet.

I introduceres til de 49 forskellige kort, og I lærer, hvordan de seks temaer kan bruges enkeltvis og i samspil med hinanden.

Workshoppen indeholder en masse øvelser og konkret træning, og vi bruger HOW som basis for at bringe teamet et skridt videre med typologien, så den i endnu højere grad bliver et nyttigt værktøj i hverdagen. Teamet bliver klædt på til på egen hånd at forankre typologien med HOW som støtte.

Workshoppen kan afholdes på en halv dag, een dag eller to halve dage afhængig af, hvor mange øvelser og træning, der ønskes, og hvor meget genopfriskning af typologien, I har brug for.

HOW typologi-workshop med gruppeafklaring

Her introducerer vi jer til typologien – Jungs model med otte præferencer og 16 personlighedstyper. Denne proces vil bestå af forskellige sjove og illustrative øvelser samt korte teoretiske oplæg for at give deltagerne den fundamentale forståelse af Jungs model. Hver deltager får afklaret, hvilken type der er “best fit”, og hvordan denne kommer til udtryk i hverdagen, og I lærer hinanden bedre at kende.

HOW bruges som værktøj undervejs, og teamet lærer bl.a.:

 • At omsætte viden om typologi til praktisk anvendelse i hverdagen
 • At forskelligheder er en styrke
 • At styrke samarbejdet og kommunikationen

Workshoppen kan afholdes på een eller to dage, afhængig af, om der også inddrages arbejde med et tema.

Workshops – temaer

Når et team har fået den grundlæggende viden om typologien, er der ofte interesse for at arbejde med et bestemt tema – enten i forlængelse af en gruppeafklarings-workshop eller senere.

HOW kan kombineres med mange forskellige temaer, herunder:

 • Karriere- og talentudvikling
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Kunsten at give god feedback
 • Gode og effektive møder
 • Få mere ud af dine samtaler
 • Styrk opgaveløsningen
 • Udvikl dine personlige kompetencer

Vi skræddersyr workshops og forløb, som passer til de specifikke behov.

Coachingforløb af teamet – Træn, træn, træn

I dette coachingforløb handler det om at få forankret typologien. At omsætte viden til handling. Her er vi ”personlige trænere”, der holder teamet op på at få trænet.

Vi kalder forløbet Træn, Træn, Træn, fordi deltagerne får introduktion til de præferencer eller situationer, de skal træne, og derefter frem til næste session skal træne. Hver for sig og sammen. Træningen sker i forbindelse med den almindelige arbejdsdags aktiviteter. Det er effektivt og sikrer, at typologien rammer den enkeltes praktiske virkelighed.

Vi besøger teamet 1-2 timer ad gangen over et antal sessioner. På en session vil der være opsamling af erfaringer siden sidst og introduktion til næste fokusområde/tema. Og selvfølgelig rig lejlighed til at stille spørgsmål. Vi bruger HOW som fundament, så teamet kan arbejde med forankringen på egen hånd mellem sessionerne.

Forløbene har typisk en varighed på mellem 6 og 10 sessioner. 

Scroll til toppen