Arbejd med HOW

Jeg er leder

Som leder anvender du HOW i hverdagen til at lede dit team og til at udvikle dine enkelte medarbejdere.

Du kan bl.a. bruge HOW til:

 • At forberede vigtige samtaler med fokus på modtageren
 • At motivere og engagere medarbejderne
 • At forstå dine medarbejderes styrker og udviklingsområder
 • At udvikle medarbejdernes kompetencer
 • At styre møder, hvor der skabes plads til, at alle bliver hørt, og mødet har en god fremdrift
 • At øge selvindsigt, forbedre din ledelsesstil og få bedre resultater

Jeg er medarbejder

Som medarbejder anvender du HOW til egen udvikling og fastholdelse af din viden om typologi 

Nogle af fordelene ved HOW er:

 • Øget selvindsigt og lettere administration af præferencerne
 • Træning og udvikling af kompetencer
 • Viden om at “læse” andre og dermed forbedre relationer
 • Skærpet fokus på styrker og udviklingsområder i opgaveløsning
 • Lære at “tale ind” til andres præferencer og bedre få budskaber igennem

Jeg er HR partner

Som HR partner i en virksomhed er HOW det værktøj, du dagligt anvender, når du arbejder med ledernes typiske udfordringer.

Du kan styrke lederne, når du hjælper dem med:

 • Lederudvikling
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Sammensætning af teams
 • Teamudvikling
 • Forandringsprocesser m.v.

Som HR partner og autoriseret i MBTI eller JTI kan du også anvende HOW, når du faciliterer typologi-workshops i virksomheden/organisationen.

Jeg er konsulent

Hvis du som konsulent faciliterer workshops om typologi (JTI/MBTI) og/eller har individuelle coachinger, kan du med fordel supplere med HOW, som er en praktisk og direkte måde at omsætte deltagernes nye viden om typologi til hverdagens situationer.

HOW bidrager yderligere med følgende:

 • Substans til typologiens brede anvendelsesområde, som ellers kan være svær at formidle
 • Understøttelse af kundernes egen læring efterfølgende
 • Giver kunderne et efterspurgt konkret værktøj med hjem, der sikrer forankring af typologien i deres hverdag
Scroll til toppen