Amerikanerne er også glade for godt design og “hands-on” øvelser

Skrevet af Mette Babitzkow Boje

God modtagelse af nye typematerialer – HOW på typekonference i Salt Lake City.

Midt i sommerferien tog jeg afsted på en international typekonference i Salt Lake City. Konferencen blev arrangeret af APTI – Association for Psychological Type International. Konferencen varede i tre dage, og den var spækket med kendte oplægsholdere og spændende workshops.

Jeg havde taget hele den lange vej, fordi jeg var inviteret til at holde en workshop om, hvordan vi kan bygge bro mellem Jung’s teori om de 16 forskellige personlighedstyper og praksis (Moving Type from Theory to Practice). Altså hvordan får jeg praktisk anvendt min viden om typer i min hverdag.

Med mig til USA havde jeg HOW –”hands-on” kort,  som jeg har udviklet sammen med Tina Brøndum Kristjánsson. HOW er kort, der på en lettilgængelig og direkte måde hjælper med at sikre forankring af typologien, og udover den praktiske anvendelse er HOW også lavet i et design, som er anderledes, end hvad der ellers er på markedet. Det er grafisk og dansk inspireret, d.v.s. farverne er dæmpede, ikonerne enkle og opsætningen overskuelig, så man hurtigt kan finde den information, man har brug for. Derudover er de pakket i en lækker æske eller ringbind!

Hvad mon amerikanere tænker om dette? Deler de samme smag og har det en betydning for dem? Jeg var godt nervøs, da jeg satte min præsentation til projektoren og begyndte at lægge æsker og materialer ud på bordene. Hvor mange vil dukke op, dukker der overhovedet nogen op, hvad vil de sige, og kan jeg svare på det hele? Alle spørgsmål, der fór igennem i mit hovedet.

Den første lettelse, var da folk begyndte at komme ind ad døren (og ikke fordi de var faret vild…). De satte sig omkring bordene, og jeg gik i gang med min præsentation. Jeg kom til min anden slide, hvor jeg fortalte lidt om hvem Tina og jeg er. Jeg fortalte også, om vores egne modsatrettede typepræferencer, og gav konkrete eksempler på hvilke udfordringer, vi stødte på i vores samarbejde, samt hvordan vi havde løst dem ved at indføre meget enkle arbejdsmetoder. Det var her, én af deltagerne fra North Carolina afbrød mig og sagde følgende, meget højt i plenum:  

” This concrete example with the practical how to, helps me a lot! If you do not say anything meaningful the rest of the session, it was worth coming to your workshop…”!

Med denne tilkendegivelse kunne jeg slappe mere af og fortalte, lyttede og arbejde med deltagerne, mens de afprøvede HOW kortene. De følgende observationer var, at de alle sammen var meget begejstrerede for det rolige design, samt hvordan kortene havde konkrete anvisninger til adfærd eller til øvelser man kunne lave, mens man er på arbejde.

Da workshoppen var slut, ville de gerne købe HOW æskerne, og de stod nu med deres visakort i hånden. Jeg kunne ikke lige tage imod visa, men heldigvis findes Paypal og jeg kunne med ro give folk en æske i hånden, og lade Paypal sørge for resten.

Siden jeg er vendt hjem fra Salt Lake City, er det blevet klart for mig, at det ikke kun er i Danmark, folk vil have praktiske, anvendelige materialer samt godt design. På trods af at konferencen blev afholdt i USA, deltog der også folk fra andre lande, der i samme grad var begejstrerede.

Turen bekræftede mig i, at der er et reelt behov for materialer, der hjælper både, konsulenter, ledere og medarbejdere med at bygge bro mellem teori og praksis – også når vi taler om Jung’s 16 personlighedstyper. Det var jo også derfor vi kastede os ud i at lave HOW.

Du kan læse mere om HOW kortene og workshops på https://thehandsonway.com/

Scroll til toppen